ინტრამუსკულური შეყვანა

1. ინექცია ტარდება პროგესტერონის ზეთოვანი ხსნარის (10 მგ/მლ ან 25 მგ/მლ) 200 მგ დოზით დუნდულის კუნთის ზედა გარე კვადრანტში. პრეპარატი შეჰყავთ ნელა, 2-3 წუთის განმავლობაში, და რაც შეიძლება მალე მიფეპრისტონის აბის მიღების შემდეგ.

2. ინიშნება პროგესტერონის 200 მგ ინექცია კუნთში დღეში ერთხელ, ორი დღის განმავლობაში პირველი ინექციის შემდეგ.

3. შემდეგ პროგესტერონის ინექცია 200 მგ დოზით ინიშნება ორ დღეში ერთხელ მიფეპრისტონის მიღებიდან მე-14 დღემდე.

4. გრძელდება პროგესტერონის შეყვანა 200 მგ დოზით კვირაში 2

5-ჯერ ორსულობის პირველი ტრიმესტრის ბოლომდე. პირველი ტრიმესტრის ბოლოს იწყება პროგესტერონის დოზის შემცირება.

პროგესტერონის


პროგესტერონის
ინექცია
ინექცია


Яндекс.Метрика
როგორ მივიღე მიფეპრისტონი და გადავიფიქრე

Яндекс.Метрика